Javier Moreno Luzón: Versalles, 1919

“I, en general, perquè els compromisos de 1919, que van canviar les fronteres de mitjana Europa i d’Orient Pròxim en confirmar l’enfonsament dels imperis multinacionals, com l’austrohongarès i l’otomà, van obrir de bat a bat la caixa dels trons del nacionalisme, aliment en les dècades següents de greuges i rancors. L’autodeterminació wilsoniana es va interpretar…