ActualitatOpinió

“Els problemes territorials són conflictes de poder i competències. Potser, per resoldre’ls haurem d’aplicar el principi de subsidiarietat que propugna el federalisme: les competències les ha d’exercir l’òrgan que pugui fer-ho de forma més eficient, perquè no estem parlant de qüestions de fe, i al final el que importa és donar un millor servei al ciutadà . Al meu entendre, hauríem de mantenir les competències bàsicament com les tenim, però modificant de manera pragmàtica el que no acaba de funcionar. Per tant, es tracta de desbrossar els problemes, un per un i de trobar la solució que millor compleixi l’objectiu. A vegades la solució implicarà millorar la coordinació, en altres casos implicarà que el govern espanyol agafi les regnes del conflicte i, en altres casos, que acabi de transferir i ordenar el que és disfuncional perquè encara està a mig fer.”

Més centralisme o més autonomia? (El Triangle, 31 de juliol de 2019)