ActualitatOpinió

“No hi ha gaire dubtes sobre l’immens paper de l’estupidesa en la història universal, en l’espanyola en particular, i molt concretament en la catalana més recent, quan el seu desplegament, quant a personatges i a actuacions, ha arribat a un grau difícilment superable. Als independentistes catalans ja se’ls aplica una frase cèlebre i lapidària, formulada pel que sembla per Abba Eban el 1973, llavors ministre d’Exteriors d’Israel, referida als àrabs en general i utilitzada per als palestins més en particular: “no perden mai la oportunitat de perdre una oportunitat “. Eban també va ser un bon coneixedor del paper de l’estupidesa en la vida política, com demostra una altra de les seves sentències, perfectament adaptable al nostre cas: “La història ens ensenya que els homes i les nacions només actuen sàviament una vegada han esgotat totes les altres alternatives “.”

El paper dels estrúpids en la história (El País, 21 de juliol de 2019)