ActualitatOpinió

“Els Federalistes d’Esquerres de Tortosa van fer diversos actes de commemoració del pacte al mes de maig, amb la presència dels professors Moreso, Pich, i Estany, i el dia 22 de juny, ens vam trobar a Eibar, convidats per l’Ajuntament on es va signar el pacte fa 150 anys, representants de federalistes de diverses parts d’Espanya.Vam signar de forma solemne el document Per un nou Pacte federal representants de les associacions federalistes del Pais Basc, Andalusia, Catalunya, Madrid, Aragó i València, i amb la presencia de una incipient associació de Navarra.  El document signat (www.federalistesdesquerres.org) assenyala que “ El federalisme és la millor manera d’articular el poder polític en una societat on conviuen identitats i sentiments de pertinença diversos. És garantia de pau política perquè enriqueix la llibertat, per tal com harmonitza tot el que és propi i el que és aliè, el que és singular i el que és col·lectiu”.

Les associacions signants van reafirmar que commemorar els pactes del passat no vol dir tan sols recordar, sinó també actualitzar i renovar els pactes federals, adequant-los a l’actualitat. “Commemorem l’aniversari com un avançament de la celebració d’aquella integració en una comunitat política que es reconegui plural i diversa, i que fonamenti el seu pacte en la lleialtat i l’equitat”.”

Pactes federals (El Triangle. 16 de juliol de 2019)