ActualitatOpinió

“Ha hagut de passar temps, i encara no ha passat suficient, per a veure en tota la seva dimensió aquelles jornades. Perquè en la retina de molta gent està més present l’1-O, i el 6 i 7 de setembre es recorda més com una baralla parlamentària. Quan en realitat, aquests dies van ser determinants. Allí, una majoria minsa del Parlament, sense legalitat ni legitimitat, va trencar l’ordenament jurídic del país, la qual cosa és d’una gravetat excepcional. I per a fer-ho, va calcigar els drets de representació de la majoria social. Això és un acte antidemocràtic.”

Entrevista a Lluís Rabell (Crònica Global, 3 de juny de 2019)