Entrevista a Jordi Pedret: “La divisió social a Catalunya només es podrà resoldre amb idees federals, de respecte i diàleg”

“Sóc enormement optimista, no és qüestió d’una setmana ni de pocs anys, sinó d’una línia de futur. El sistema autonòmic del 78 té el germen del federalisme. La UE també funciona com una federació imperfecta, però estem immersos en relacions econòmiques, socials i polítiques que són federacions. Estem veient el disbarat del *Brexit i no…