ActualitatOpinió

“Jo diria que l’expressió dret a decidir no vol dir res. Quan diuen que el 80% dels catalans estan a favor del dret a decidir, em costa molt d’acceptar que aquesta gran majoria dels que vivim a Catalunya esti· guin a favor d’una cosa que no té significat. És quasi una broma. Perquè tingui signi· ficat, hem de posar-hi un subjecte: qui té dret i a què. Diguem: el poble de Catalu· nya? A què té dret? A separar-se d’Espa· nya? Això és el dret d’autodeterminació, que sí que té significat però que està re· ferit a altres realitats que no són la de Ca· talunya, que, afortunadament, no és una colònia ni està en guerra. Abans de formu· lar això del dret a l’autodeterminació cal· dria preguntar: creu vostè que Catalunya és una colònia d’Espanya? Si es diu que sí, només cal citar una sèrie d’articles d’An· dreu Missé, a Alternativas Económicas, on hi ha dades concretes que diuen que Cata· lunya és un dels territoris més rics d’Espa· nya i d’Europa. Jo crec que a la majoria de la gent ni els agradaria que es digués que són una colònia.”

Entrevista a Anna Estany (El Triangle, 12 de maig de 2019)