Opinió

“Els europeus que construïm la Unió hem estat capaces d’esmenar la nostra història i crear una democràcia supranacional amb valors comuns i voluntat conjunta. De moment, els britànics continuen votant i participant en l’obstinació.

Ara tenim el desafiament de coronar la nostra unió monetària, econòmica, amb la política per la via d’un federalisme de convicció i sobretot d’obligació. Instruments cal ho permeten, la qüestió és voler i saber utilitzar-los. Per això és tan decisiu aconseguir una majoria europeista i de progrés en les eleccions europees.”

La disjuntiva d’Europa (La Vanguardia, 22 de maig de 2019)