Peru Erroteta: El federalisme que ve

“En aquest moviment, reclama especial esment Federalistes d’Esquerres, l’associació federalista de Catalunya, no només pel seu caràcter pioner, la seva grandària i el seu prestigi, sinó especialment, per l’elegància amb què ha vingut actuant, en una atmosfera especialment aspra, hostil, marcada pel nacionalisme excloent. Sense pretensions, seriosament, aquí està el federalisme, que com diu Joan…