ActualitatOpinió

“A països com Àustria o Dinamarca, que són referents per al moviment independentista, les matrícules universitàries són directament gratuïtes per a tots els estudiants nacionals i de l’Espai Econòmic Europeu, i a ningú se li ocorreria injuriar la gratuïtat amb l’argument que “afavoreix les franges econòmicament més fortes”. En aquestes democràcies avançades els serveis públics són gratuïts i la redistribució es realitza amb un instrument anomenat fiscalitat. Als neoconvergents i pseudorepublicans que ens governen caldria demanar-los la valentia que apliquen a altres menesters: obeeixin el mandat del 7-A (aquest sí publicat reglamentàriament), redueixin d’una vegada les taxes universitàries, i per reduir la inequitat del sistema inspirin-se en la fiscalitat dels països als quals volen assemblar-se.”

El mandat del 56% (El Periódico, 10 d’abril de 2019)