Opinió

Els aparells de propaganda dels partits i els seus gabinets de comunicació fa temps que s’han convertit en autèntiques maquinàries de manipulació. Però hi ha manipulacions i manipulacions. Les cal, per la seva desafortunada i maldestra formulació, tenen un molt escàs recorregut polític, mentre que unes altres amenacen de convertir-se, de quallar en l’opinió pública, en fonts de confusió quan no directament d’engany. O, si es prefereix dir-ho d’una altra manera, hi ha manipulacions que desborden l’esfera del mer llenguatge per a convertir-se en flagrants manipulacions ideològiques.”

Contra els expenedors de constitucionalisme (El País, 1 de març de 2019)