Argelia Queralt: Devaluació democràtica

“No, la Constitució del 1978 no reconeix el dret d’autodeterminació dels pobles ni dels territoris que la conformen. I no ho fa perquè tampoc ho fan els instruments internacionals de drets humans dels quals Espanya és part. L’autodeterminació reconeguda per les Nacions Unides en diferents textos se circumscriu, avui, a pobles sotmesos, en el sentit…