ActualitatOpinió

“Amb l’emergència d’alguns nacionalismes en alguns estats que formen la Unió Europea, sembla que simultàniament emergeixen també partits polítics de la ultradreta amb programes xenòfobs i en contra dels drets humans, com si en un afebliment de les democràcies, en la societat es deixessin anar les fúries. Sobre la necessitat d’un federalisme europeu, hi ha un llibre que és necessari llegir: El federalisme vist per Isidre Molas. Conversa amb Manel Vega (editorial Base), en el qual després d’una classe magistral d’història sobre les arrels del federalisme, hi ha en el capítol 9 “La idea federal com a proposta política de futur”, on diu que és necessària una Constitució europea de mínims per a Europa, amb unes lleis i una justícia europea.”

Els estats units d’Europa (La Vanguardia, 2 de febrer de 2019)