ActualitatOpinió

“Seria positiu que al marge de la batalla política quotidiana, les forces d’esquerres i progressistes reflexionessin a fons analitzant el conjunt de la situació actual des de l’àmbit més general al més concret i les correlacions de forces realment existents. Tot això per a tractar d’articular un “bloc de progrés” que tingui estratègies clares d’actuació que ens evitin fracassos innecessaris, i això tant en el marc estatal, com a europeu i fins i tot internacional.”

No oblidar mai valorar la correlació de forces (Nuevatribuna,es, 9 de gener de 2019)