ActualitatOpinió

“No hi ha dubte que el canvi d’època provoca pors i posicions defensives en la majoria de la població, especialment a les classes mitjanes que veuen com les seves expectatives de futur desapareixen i per a les classes treballadores més desfavorides que veuen perillar els seus llocs de treball afectats en molts casos per la deslocalització. Aquesta por defensiva és la que els fa proclius a adherir-se a propostes poc racionals que els garanteixin “el cel a la terra”.”

Globalització, nacionalismes i federalisme  (Crònica Global, 1 de desembre de 2018)