Opinió

“L’esquerra té el poder prescriptor, educa sentimentalment a la gent. Si a Espanya hi ha consens en què al setembre de l’any passat va ocórrer una cosa molt greu és perquè ho va denunciar algú com Coscubiela. És important que l’esquerra sancioni negativament el nacionalisme perquè la gent jove escolta principalment a l’esquerra. La seva tasca és doble: desacreditar els processos secessionistes i tornar a creure a Espanya com un vector de progrés. La gent ha de saber que Espanya és una cosa valuosa que és estúpid tirar per la broda. El desafiament de l’esquerra és convèncer a la joventut espanyola que Espanya val la pena fins i tot quan la governa el PP.”

Entrevista a Juan Claudio de Ramón(El Mundo, 22 de desembre de 2018)