ActualitatOpinió

“Existeix avui una consciència prou estesa que continuar en l’immobilisme constitucional comporta un risc greu per a l’estabilitat de tot el sistema polític? A primera vista no ho sembla, malgrat els signes d’innegable desgast que revelen bastants de les seves peces fonamentals: garantia dels drets socials, partits, Parlament, tribunals, policia, institució monàrquica, sistema financer o sistema mediàtic. Hi ha els qui confien que la Constitució i la seva interpretació dominant tinguin encara capacitat d’aguant per a digerir una crisi política de dimensions difícils d’ignorar.”

Moment constitucional? (El País, 27 de desembre de 2018)