ActualitatNotícies

Federalistes del País Basc, que presideix Lurdes Auzmendi, acaba de celebrar a Bilbao la seva primera assemblea, en la qual van participar 63 persones, en representació de les més de 300 que van signar el Manifest Federalista, que va ser fet públic el passat 24 d’octubre.
En l’Assemblea es va constatar que el Manifest Federalista pot ser el punt de partida per a construir un ampli consens en la societat basca per a “una reforma de la Constitució en termes federals”. En aquest sentit, Federalistes del País Basc proposa una solució al problema territorial que és útil, viable i integradora. ”Una solució complexa, que respon a un problema complex, però menys difícil que les propostes de secessió o recentralización que es presenten a la societat que són, a més, generadores de desafecció i
fracturen la societat”.
Entre les preguntes que es van plantejar en l’assemblea, cal destacar les referides a Com articular equitat, solidaritat i asimetria o respecte a les singularitats ja recollides en la Constitució? Com establir que la lleialtat sigui fruit d’un projecte atractiu per a totes les actuals autonomies? i Com solucionar la manca de cultura federal?

Per a l’any vinent, l’Associació ha establert un pla, que contempla:
– Treballar la idea que el federalisme és possible i desitjable. Fins i tot els qui manifesten que poden estar d’acord amb les idees del
Manifest són escèptics sobre la seva viabilitat, adduint la poca i no gaire satisfactòria tradició federalista a Espanya, la pròpia situació política espanyola i “l’argument” de que el federalisme mai serà factible perquè no satisfà als nacionalistes.
– Reforçar la coordinació amb les altres iniciatives federalistes d’Espanya per a crear un pol d’opinió més consistent sobre la necessitat de culminar el nostre sistema autonòmic i avançar cap a un sistema federal.
– Continuar recaptant adhesions al Manifest Federalista, sobretot entre aquells sectors que estan poc representats actualment i intentar aconseguir les 1000 adhesions durant l’any vinent.
– Dotar d’una imatge adequada a l’Associació, així com crear i alimentar una nova pàgina web que incrementi les possibilitats de comunicació. Així mateix, treballar per transmetre millor les idees que són complexes i facilitar de la millor manera les reflexions i els debats.

Igualment, va acordar establir diversos grups de treball per a facilitar la participació i desenvolupar els punts assenyalats en el pla, amb la posada en marxa de debats, conferències i seminaris, establiment de relacions amb altres grups federalistes a Espanya i a Europa, així com treballar en la perspectiva d’una trobada amb la referència del 150 aniversari del Pacte Federalista d’Eibar, subscrit el 23 de juny de 1869.