ActualitatOpinió

“Però, en segon lloc, el principi federal -insisteixo- exigeix un pacte de manera indeclinable. El federalisme és mètode perquè és realitat i és realitat perquè és mètode. Perquè el federalisme sigui el punt d’arribada ha de ser abans del punt de partida. Dit amb brevetat: el federalisme es construeix federant. Llançar-se a detallar la filigrana jurídica del futur Estat post-autonòmic confiant que el pacte no cal quan el que s’ofereix ve a ser semblant al federalisme implica no haver entès què és el federalisme. Alterar l’ordre dels factors, en rigor, té conseqüències antifederales. Potser per això coincideixin els informes pretesament federals i els que obertament no ho són en moltes de les seves propostes sobre el Senat. ”

El federalisme a les propostes de reforma constitucional: límits i possibilitats (Cuarto Poder,16 d’octubre de 2018)