9.30h
Recepció i registre dels participants

 

 

MATÍ

PLENARI (Sala 1)

10.30h
Benvinguda i apertura de l’esdeveniment

11.00h
Moviments socials, sindicalisme i construcció europea

11.30
¿Cap a on va Europa?

12.00h
Café

GRUPS DE TREBALL

12.30H (Sala 1)
Federalisme i construcció europea

12.30h (Sala 2)
Federalisme i cultura

12.30h (Sala 3)
Federalisme i finances

13.45h
Dinar

 

TARDA

GRUPS DE TREBALL

15.30h (Sala 1)
El federalisme en el procés històric d’Espanya, els federalistes de l’Espanya d’avui

15.30 (Sala 2)
Federalisme i Estat del Benestar

PLENARI (Sala 1)

16.45h
Homenatge a Carlos Pastor

17.00h
Resum i Conclusions

17.30h
Els camins de la reforma federal d ‘Espanya

18.30h
Comiat i tancament