ActualitatOpinió

“Catalunya no seria més justa pel fet de ser independent, sinó per les prioritats que marqués el seu govern de torn.
La inversió dedicada a combatre la pobresa infantil no ha deixat de disminuir a Catalunya en els últims anys. Actualment destina el 0,8% del PIB a la protecció social dels menors. La mitjana espanyola és de l’1,3%. L’europea, del 2,4%. És una qüestió de voluntat i de prioritat en el pressupost. Les altres coses són retòrica. I mesquinesa.”

Torra i els nens (El Periòdico, 9 de setembre de 2018)