ActualitatOpinió

“Cada vegada es crida més l’atenció sobre el perill que suposen determinats discursos polítics per a les nostres democràcies. Ja no és que alguns responsables polítics o referents d’opinió pública utilitzin el traç gros per explicar les nostres realitats; el perill rau en què la mentida, la hipèrbole, s’utilitza per construir diagnòstics falsos, sobre els quals es desenvolupen discursos alternatius sense base fàctica pels quals s’ofereixen fórmules polítiques ineficaces.”

No faltem el respecte a la realitat (El País, 5 d’agost de 2018)