Albert Branchadell: Adoctrinament banal

“Si la pregunta d’investigació era clara, la resposta també ho va ser. “Es pot afirmar que la socialització política que han sofert els més joves els ha portat a incrementar el coneixement i el domini de la llengua catalana, a sentir-se més catalans, a situar-se en posicions més nacionalistes catalanes i a votar sobretot als…