Peru Erroteta: La dinastia

“Mentrestant, cal per exemple preguntar-se si aquest ordre de coses té quelcom a veure amb la democràcia tal com hem vingut entenent-la o és, per contra, la seva antítesi. Quan, com en la cançó de Paquita la del Barrio (Tres veces te engañé), els líders nacionalistes redunden en unes pràctiques successòries tan impresentables com les…