ActualitatOpinió

“Convé però diferenciar entre euroescepticisme i eurocrítics. Els primers acostumen a culpar dels mals del país a factors als quals la Unió Europea no ha sabut afrontar adequadament i defensen com a solució la ruptura amb el projecte europeu. Per la seva banda, els eurocrítics, que en ocasions coincideixen amb els diagnòstics dels primers, acostumen a dirigir les solucions cap a la necessitat d’assolir majors cotes de democratització i federalització per part de la Unió Europea. ”

Euroescepticisme o eurocrítica. (El Periódico 22 de juny del 2018)