Opinió

“No obstant això, tot i que els catalans amb orientacions etnicistes representin una minoria, el ‘Procés’ ha fet pujar a diversos d’ells a llocs de preeminència pública, des d’on han tingut l’oportunitat d’oferir els seus punts de vista, generalment en forma de petites càpsules o mems que han traslladat visions supremacistes i propagat la idea que la societat es dividia en bons i mals catalans.”

 Torra, l’activació de l’etnicisme i el “mambo”, (Agenda Pública, 14 de maig de 2018)