ActualitatNotícies

El passat mes de febrer el Consell de la Generalitat Valenciana va aprovar, amb el nom d’Acord sobre la reforma constitucional, un document polític en què es plasmen una sèrie de consideracions i propostes davant una reforma de la Constitució que, estimem, resulta necessària. Amb aquest document, des del govern de la Comunitat Valenciana volem fer una aportació i participar en un debat polític en el qual les comunitats autònomes han de jugar un paper actiu i fonamental com a subjectes polítics del sistema constitucional.

El document que us remetem parteix d’unes consideracions generals per a definir després un conjunt de propostes que s’estructuren en quatre blocs: incorporació de nous valors, ampliació de drets per a les persones, reformes per a enfortir la confiança de la ciutadania en les institucions democràtiques i, finalment, un ampli recull d’iniciatives per a redissenyar el model territorial amb una perspectiva federal.

Les propostes són el resultat d’un procés de reflexió col·lectiva de tot el Consell. És un document polític i només secundàriament tècnic, per la qual cosa no pretén ser exhaustiu ni oferir un text articulat, tot i que sí que és bastant ampli i concret pel que fa al seu contingut. Esperem que siga, si més no, un element més per al debat i, d’aquesta manera, intervindre en un procés de revisió i discussió que, tot i que pot ser complex, és absolutament necessari i, esperem, resulte fructífer.

 

Manuel Alcaraz Ramos, Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Generalitat Valenciana

 

Acord Reforma CE Consell VAL