ActualitatOpinió

Enric Fossas, en el seu article ¿Qué federalismo para España?, publicat a la revista “El Cronista”, analitza les possibles propostes federals principals que plantegen una reforma constitucional de l’actual sistema autonòmic desplegat amb la Constitució de 1978: el federalisme light, el federalisme seriosament i el federalisme plurinacional.

La primera defensa alguns canvis per millorar determinats aspectes de l’Estat autonòmic, essencialment el sistema de repartiment de competències, el Senat i el finançament autonòmic, però sense variar algunes de les seves bases constitucionals actuals. La segona proposa convertir Espanya en un Estat federal seguint les pautes del model original, la qual cosa comportaria l’adopció d’una Constitució federal tant des del punt de vista de la seva reforma, que facilitaria la participació en la mateixa de les comunitats autònomes, com en la organització i el funcionament dels poders de l’Estat, que adoptaria amb totes les seves conseqüències la idea federal d’autogovern més govern compartit. La tercera es basa en el reconeixement constitucional de la plurinacionalitat de l’Estat, i la seva traducció el pla simbòlic, competencial i institucional, la qual cosa exigiria la instauració de fórmules d’asimetria federal.

Quin federalisme per a Espanya? (Per Enric Fossas)