ActualitatOpinió

Podem fer conjectures més o menys fonamentades, però a dia d’avui no podem saber si es posaran o no les urnes. El que sí que sabem és que, sigui el que sigui que passi el primer d’octubre, no haurà tingut lloc un referèndum amb les característiques que hauria de tenir el que, arribat el moment, decideixi el futur de Catalunya i d’Espanya.

La victòria del sí està assegurada per l’anun- ciada inassistència a les urnes de la major part dels qui no volen la independència de Catalunya. Acudir a votar, encara que sigui per votar no, sola- ment contribuirà a donar aparença de veracitat a allò que només és un simulacre de democràcia. I, contra el que alguns polítics de l’esquerra no inde- pendentista sostenen, en aquesta ocasió, el sí com a simple expressió de protesta contra Rajoy no es computarà en aquests termes. Seran vots per la independència. Punt.

El Nou, 22 de setembre del 2017

Llegir en PDF