Opinió

Va ser apropiat escollir el teatre, anomenat nacional, per fer aquest acte, ja que això es el que va ser: teatre nacional. No va quedar clar si l’acte era del Govern de la Generalitat o un miting de campanya electoral d’alguns partits independentistes. Un cop més, es van utilitzar paraules per nomenar coses que no es corresponen amb el significat de les mateixes. Ens van dir que l’acte era per presentar una llei per realitzar un referèndum i resulta que no existeix la llei i tampoc queda clar que existeixi el referèndum. “En el teatro nacional” (Crónica Global, 7 de julio de 2017)