Opinió

Com la UE ha anat molt més enllà de l’antiga CEE, la solució exigeix reformes estructurals profundes i radicals que impliquin regulacions fiscals, redistribució social, ampliació de drets polítics i molta més transparència. Ja que ni el neoliberalisme, ni els populismes, ni la volta a la mítica (i irreal) sobirania nacional poden ser la resposta, cal atrevir-se a fer propostes més agosarades, per utòpiques que puguin semblar, almenys per intentar suscitar un debat públic pluralista el més participatiu possible. “¿Son (im)posibles los Estados Unidos de Europa?” (Agenda Pública, 8 de maig del 2017)