ActualitatOpinió

Certament, cal agrair-li a Llach que detalli als seus fidels la informació sobre la desconnexió exprés que JxSí furta al Parlament i al conjunt de la ciutadania. Però també preguntar-se què dimoni de «país normal» seria aquesta República catalana que abans de constituir-se ja amenaça amb reprimir el dissident, sigui funcionari o ciutadà corrent. No era això, companys, no era això…. “No era això, Lluís, no era això” (El Periodico, 25 d’abril de 2017)