Opinió

Junts pel Sí acaba de proposar una reforma que em sembla preocupant: un canvi de l’apartat 2 de l’article 135 del reglament del Parlament. La proposta de modificació té un sentit diferent i preocupant. Si prospera, el nou permetrà que, amb l’acord de la Junta de Portaveus i el del Ple de la Cambra, un sol grup parlamentari pugui aconseguir que una proposició de llei es tramiti directament en lectura única. És preocupant perquè es restringeix el debat i el dret d’esmena dels diputats. S’afecta així el dret fonamental de participació, inclòs en l’article 23 de la Constitució. “Esmena perillosa” (El País, 28 de febrer de 2017)