ActualitatOpinió

Espanya i Europa han de convergir (des de punts de partença molt diferents) en una democràcia federal multinivell que respongui als mateixos ideals, adaptats a les necessitats del segle XXI, pels quals lluitaven els republicans federals de fa 150 anys.
Avui el repte prioritari per als federalistes és consolidar la integració a Europa, construir una Unió Europea (un dels grans assoliments de la humanitat, com ha dit recentment el primer ministre canadenc, el federalista Justin Trudeau) i una zona euro amb més harmonia, democràcia i solidaritat. “El federalisme del segle XXI” (Diari de Girona, 19 de febrer de 2017)