Opinió

S’hauria pogut dedicar temps i esforços –molt temps i molts esforços– per intentar superar el mur legal. Però, en lloc d’això, s’ha optat per congregar una multitud als seus peus, embellir el que hi ha darrere del mur, fins i tot negar la seva existència, i organitzar constants espectacles per mantenir viu l’anhel de superar-lo. S’han erigit herois amb peus de fang, s’ha mentit sense complexos i s’ha pervertit el sentit de la democràcia i la llibertat. “El nostre mur” (El Periodico, 1 de febrer de 2017)