ActualitatOpinió

En la realitat política que TV3 i Catalunya Ràdio relaten es confon immaculadament dret a decidir amb independència, referèndum amb democràcia, majoria amb la voluntat d’un poble. No és admissible que una televisió pública sigui ineficient, per molt que ho siguin molts mitjans públics arreu d’Espanya i d’Europa. No és èticament acceptable que doni suport a una part dels catalans en detriment de la resta, i és indefensable que distorsioni la realitat per afavorir una opció política. “TV3 i Maquiavel” (ARA, 9 de gener de 2017)