ActualitatOpinió

És necessària la reforma de la Constitució a Espanya? La primera pregunta que ha de plantejar-se és si existeixen problemes polítics greus que aconsellin canviar les normes constitucionals, i la resposta és positiva. La Constitució de 1978 va ser la millor possible en el seu origen però el país ha canviat molt i ha sorgit un nou sistema de partits, sense que les institucions s’hagin adaptat. Un segon problema és la confusió que domina tot el sistema autonòmic, perquè la Constitució ha permès una descentralització inicial notable, però ara predominen els conflictes entre l’Estat i les CCAA, el protagonisme excessiu del Tribunal Constitucional, el domini del finançament autonòmic pel estat i l’escassa participació de les CCAA en les institucions centrals. El tercer punt que aconsella una reforma constitucional és el conflicte de les institucions de Catalunya amb l’Estat, que es pot intentar reconduir mitjançant el reconeixement d’una posició particular per a algunes comunitats autònomes, dins d’un sistema plurinacional i gradualista acceptat per tots. Mayorías y consenso en la reforma constitucional” (El Periodico 7 de desembre de 2016)