ActualitatOpinió

L’acord del Consell Europeu amb Turquia, de 18 de Març, sobre l’expulsió dels refugiats procedents de diferents països de l’Orient Mitjà i nord d’Àfrica viola obertament les normes comunitàries de la Carta de Drets Fonamentals i del Tractat de Funcionament de la UE que protegeixen, sense pal·liatius, el dret d’asil, i prohibeixen les expulsions col·lectives. Tot això expressa una UE que ha oblidat els seus principis democràtics i solidaris. “Solidaritat amb els refugiats” (eldiario.es, 07 de maig de 2016)