Opinió

La profunditat de la crisi que està generant el drama dels refugiats ha tocat de mort a Europa. Les deportacions com a mesura per fer front a la crisi dels refugiats suposen no tan sols una vulneració del dret europeu d’asil, sinó una greu infracció de la regulació internacional sobre aquesta matèria. Els partits polítics, els sindicats, les organitzacions civils, els ciutadans han de plantejar-se què Europa volen. Advocar pel model d’Europa que desitgen. Defensar explícita i públicament drets, interessos i objectius. Si ens cau Europa, ja ens podem anar preparant. “Al rescate de Europa” (Alternativas Económicas, 23 de març de 2016)