Opinió

La connexió belga dels atemptats de París va mostrar que l’òptica de sobirania nacional és un profund error. En lloc de sol·licitar l’activació de la clàusula de solidaritat prevista en l’article 222 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que hagués implicat una resposta col·lectiva i coordinada per part de la Unió Europea, el govern francès va preferir amb els atemptats de París recórrer a un article, el 42, que situava la resposta en el plànol intergovernamental i fora de les institucions de la UE. “Europa atacada” (El País, 22 de març de 2016)