Opinió

Enfront de la tecnocracia elitista fa falta més democràcia oberta: no cal pensar en un horitzó gairebé estatal per a la UE (avui gairebé impossible), però és urgent superar les limitacions de la baixa qualitat democràtica europea. Serà difícil vèncer les resistències del statu quo, però en teoria la solució existeix, encara que para això caldrà que abans canviï l’actual correlació de forces contrària de fet a una transformació de tal envergadura. “¿TIENE SOLUCIÓN EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO DE LA UNIÓN EUROPEA?” (Agenda Pública, 9 de març de 2016)