ActualitatOpinió

Són molts els que, com Artur Mas, busquen el refugi de la inqüestionable bondat dels objectius perseguits per legitimar retroactivament els instruments fets servir. D’aquesta manera, la fi, en la seva puresa, serveix per justificar-ho tot.

Potser convindria començar per descarregar de retòrica el discurs i definir amb la màxima claredat i precisió possibles els fins que es desitja aconseguir, a fi de poder obrir un debat crític i racional sobre la millor manera d’aproximar-nos als mateixos.

“Amb l’excusa dels fins…” (El País, 27 de febrer de 2016)