ActualitatOpinió

A Espanya i Grècia s’ha empobrit encara més el 10% de la població que ja era més pobra. L’últim informe de l’Ajuntament de Barcelona sobre la distribució de la renda familiar per barris dibuixa una mostra, clara, d’aquest augment: una família de Pebralbes és 7,2 vegades més rica que una de Trinitat Nova. És realment preocupant que, en lloc de desaparèixer, les desigualtats augmentin any rere any, i provoquin que l’esperança de vida de les persones que viuen a Pedralbes sigui 11 anys superior a les que viuen a Trinitat Nova. És necessari frenar aquesta situació, que és indigna. “Desigualtats” (El País, 27 de gener de 2016)