Opinió

La nit d’aquest 20 de desembre es juga la possibilitat d’una política econòmica diferent, d’emprendre sense dilacions la reconstrucció d’una vida social molt danyada, l’ocasió de reprendre amb força la defensa de l’Estat de benestar, la urgència d’una resposta de federalisme plurinacional a la crisi de l’Estat espanyol, el compromís d’eradicar la corrupció política, de recuperar a Europa la democràcia perduda, d’articular solucions inclusives a la qüestió migratòria i respostes solidàries a la crisi dels refugiats… Tot això, absolutament imprescindible, totalment indispensable. “Los “Súper Rojos”. El pacto de izquierdas es una cuestión de dignidad” (CTXT, 18 de desembre de 2015)