Opinió

Necessitem recuperar un cert sentit de cohesió i negociar una sortida a la situació d’impasse en què ens trobem. I els correspondrà a les esquerres liderar aquest procés (convidant a altres) per trobar solucions. Apuntem una idea: i si els socialistes i els del conglomerat de Catalunya sí que és Pot es posessin d’acord en uns continguts mínims

“El desatascador federal” (El País, 13 de noviembre de 2015)