ActualitatOpinió

A Catalunya, el victimisme és utilitzat com una argúcia del poder no solament per no fer-se càrrec dels seus propis actes, sinó per endossar-los-hi, en cas que hagin generat efectes negatius, a un altre o uns altres. Això és precisament el que va buscar el nacionalisme català durant la llarga etapa de governs de Jordi Pujol. “La política de la queja” (El País, 21 d’octubre de 2015)