Opinió

El fet que hi hagi sectors de la ciutadania reticents a ser subsumits en un o en l’altre dels dos nacionalismes enfrontats indica que hi ha una pluralitat política que desborda el marc de l”amb tu o en contra meu’. Així, no deixa de ser curiós constatar l’obstinació dels independentistes a denominar “unionistes” a tots els que no comparteixen la seva posició política. Els avantatges que els reporta una simplificació d’aquesta envergadura són notòries. “Ànimes bessones” (El País, 1 d’octubre de 2015)