Espai Federalista

Jo també penso com Xavier Vidal-Folch que Espanya forma part de Catalunya, no només pel que diu l’articulista del País, sinó també i senzillament perquè la cultura espanyola és part de la nostra societat. Però no ho demostrarem amb banderes, no cal demostrar-ho, senzillament el que cal és fer propostes raonables per veure com Espanya i Catalunya tal com són contribueixen a fer d’Europa el gran subjecte polític del segle XXI

Progrés Real, 24 de setembre de 2015