Notícies

Les eleccions catalanes posen en el centre del debat polític no solament a Catalunya sinó en tot el país, la qüestió de la configuració polític administrativa de l’Estat i tant en les autonòmiques, encara que alguns pretenguin ocultar-ho, com en les generals, s’avaluarà la gestió que els respectius governs han fet de la crisi i les propostes que les diverses formacions polítiques fan per al proper període.

Declaració de CCOO davant les properes convocatòries electorals (11 de setembre de 2015)