ActualitatOpinió

És il·lusori creure que una declaració unilateral d’independència suscitarà suports d’altres països de la UE. Es tracta d’una mesura que va contra els tractats europeus i els interessos i l’estabilitat de molts Estats membres. L’ampliació de la Unió Europea per la ruptura d’un dels seus Estats membres suposa un risc d’inestabilitat, els eventuals avantatges de la qual mai podrien compensar el preu que haurien de pagar les institucions per la modificació de la seva composició i per la major dificultat de la presa de decisions. “Catalunya i la Unió Europea” (El País, 29 d’agost de 2015)